Tôi Có Một Hệ Thống Tần Thời (Xuyên Sách)

5
Your Rating
Tôi Có Một Hệ Thống Tần Thời (Xuyên Sách) 5 (1)
6
0 comments

Số chương: 135 chương + 1 phiên ngoại
Tình trạng: Đang edit
Thể loại: Nguyên sang, Không CP, Cổ đại, HE, Võ hiệp, Hệ thống, Xuyên sách, Sảng văn, n oán giang hồ

Trì Dịch xuyên không với một hệ thống Tần Thời, hắn phát hiện ra rằng không ngờ mình lại xuyên đến một tiểu thuyết võ hiệp vừa đọc xong, trở thành một bia đỡ đạn ngay cả lời thoại cũng không có.
Tóm lại, đây chính là câu chuyện xưa của một người xuyên không đưa võ học ở Tần Thời Minh Nguyệt trong thế giới võ hiệp phát triển rực rỡ.

Genre(s)